NHA : MBO-opleiding Doktersassistent!

MBO-opleiding Doktersassistent

  • Erkende MBO niveau 4 opleiding.
  • Thuisstudie bij MBO college NHA.
  • Inclusief 5 praktijkdagen.
  • Studeer in je eigen tempo.
  • Begeleiding door onze vakdocenten.

De Nationale Handels Academie (NHA) biedt nu de MBO-opleiding doktersassistent aan. Dat betekent dat er nog zeker hoop is voor u indien u in de gezondheidszorg sector wilt werken. De gezondheidszorg is én blijft in ontwikkeling. Deze ontwikkeling maakt dat haar werknemers kwalitatief hoogstaande zorg moeten kunnen verlenen. De doktersassistent vervult hierbij een belangrijke rol als rechterhand van de arts of medisch specialist binnen alle velden van de gezondheidszorg. De functie van doktersassistent bevat veel taakgebieden. Haal_een_NHA_diploma

Als doktersassistent kun je de hulpvraag van de patiënt verhelderen en de ernst van klachten inschatten. Je maakt afspraken en geeft voorlichting over ziektebeelden. Je assisteert de arts bij kleine medische ingrepen en je voert zelfstandig medisch-technische handelingen uit volgens protocol.

Daarnaast ondersteun je bij de praktijkvoering en verzorg je de medische en financiële administratie. Je moet nauwkeurig, zelfstandig en in teamverband kunnen werken. Verder zijn communicatieve vaardigheden belangrijk. Het geven van voorlichting en advies behoort immers tot de dagelijkse werkzaamheden, alsook het ingaan op de hulpvraag aan de telefoon.

Arbeidsmarkt

Doktersassistenten zijn werkzaam binnen alle velden van de gezondheidszorg. Zo werken assistenten binnen poliklinieken van ziekenhuizen, huisartspraktijken, verpleeghuizen, bij arbo- en gezondheidsdiensten, bij de G.G.D. en J.G.Z. en bij commerciële gezondheidszorginstellingen. Kortom, de kans op een goede baan is groot.

Studieprogramma

De MBO opleiding Doktersassistent is een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs. Je start deze opleiding met loopbaankennis. Na deze opstart ga je aan de slag met de volgende kerntaken:

Kerntaak 1: Het zorgdragen voor intake, voorlichting en advies
Kerntaak 2: Bijdragen aan medische zorg
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Hiervoor krijg je de volgende kennis thematisch aangereikt:

Periode 1 (6 of 8 maanden)
– Communicatie in de zorg.
– De organisatie van de gezondheidszorg.
– Preventie en voorlichting.
– Triage.
– Voorlichting en advies bij gezondheidsproblemen volgens NHG standaarden.
– Medische kennis.
– Anatomie en fysiologie.

Periode 2 (6 of 8 maanden)
– Burgerschap.
– Medisch-technische handelingen.
– Voorlichting en advies bij gezondheidsproblemen volgens NHG standaarden.
– Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering.
– Medische kennis.
– Praktijkorganisatie en administratie.

Periode 3 (6 of 8 maanden).
– BPV (stage).
– Nederlands algemeen.
– Engels algemeen.
– Rekenen.

Om de vaardigheden en kennis aan te leren die je nodig hebt om de kerntaken en werkprocessen uit te voeren, bestudeer je verschillende theoretische lesonderdelen en maak je beroepsgerichte opdrachten. Daarnaast bouw je een portfolio op.

OFFICIEEL ERKEND MBO-DIPLOMA

Het diploma dat je via de NHA behaalt is landelijk erkend en heeft precies dezelfde waarde als het diploma dat je via dag- en avondonderwijs kunt behalen.