Advies Arbeidsrecht Nodig!

adviseur Staff asked 6 years ago

Voor een bedrijfskwestie zoek ik een arbeidsrecht advocaat, wie heeft er goede ervaringen met een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht?

1 Answers
adviseur Staff answered 6 years ago

Een woord maar; arbeidsrecht, het klinkt zo makkelijk. Is er dan een wetboek dat alleen maar gaat over het arbeidsrecht?
Sterker nog, het is maar een deel van een wetboek, en wel van boek 7 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek (Bijzondere overeenkomsten), titel 10 (Arbeidsovereenkomst). (bron Wikipedia)
Daarbij komen nog internationale overeenkomsten die ons land heeft met bijvoorbeeld de EU en diverse Nederlandse wetten die van invloed zijn op het recht aangaande werk en inkomen.
En dat betekent dat een advocaat 7 jaar moet studeren om de wet goed te leren kennen en te kunnen gebruiken?
Meestal duurt een rechtenstudie inderdaad een kleine 7 jaar, daarna volgt de werktijd om de ervaring op te doen die nodig zijn, en om zich te specialiseren.
De huidige arbeidswetgeving kennen
Hoewel de wetgever dat misschien graag zou willen is het onmogelijk voor iedereen om de wet te kennen. Wanneer je dus te maken krijgt met een conflict op je werk kan het noodzakelijk zijn een advocaat aan te nemen die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht.
Arbeidsrecht advies inwinnen
Maar advies inwinnen over arbeidsrecht kun je nog beter doen voordat er sprake is van een conflict. Zelfs de beste advocaat kan je de baan die je had niet meer terug bezorgen als er sprake is van niet op lossen onenigheid of ruzie. Dan kan er alleen nog een schadevergoeding in de vorm van een ontslagvergoeding (per 1 juli 2015 beter bekend als de transitievergoeding) bedongen worden, als je zelf geen schuld hebt aan het conflict.
Voorkom conflicten op het werk
Natuurlijk is het beter conflicten te voorkomen, ze voor te zijn. Informeer daarom direct bij een nieuwe werkgever wat je plichten zijn, dus wat je moet doen om je loon of salaris te verdienen. Maar vraag ook gerust naar zaken zoals werktijden, verlof en vrije tijd, vergoedingen van vervoerskosten etc.
Bij de meeste werkgevers is de afdeling Personeel en Organisatie bereid om vragen te beantwoorden en een uitzendbureau zal je, als toekomstige werknemer, meestal goed op de hoogte brengen van het bedrijf waar je naar toe gaat. Doe je werk en houdt je aan de regels en afspraken die binnen een bedrijf gelden. In de meeste gevallen is dat voldoende.
Advies arbeidsrecht inschakelen
Ook wanneer je goed weet wat je rechten en plichten zijn, als werkgever of als werknemer, kan het zijn dat je in bepaalde situaties toch een stukje advies nodig hebt. Ga dan niet lopen dralen want bij de meeste advocatenkantoren is een eerste consult gratis. Het eerste advies hoeft dus niet direct veel geld te gaan kosten, het kan wel je werk of je relaties op het werk redden. Om een oud spreekwoord aan te halen, “Niet geschoten is altijd mis”.