heavy metal

claeys daniel asked 2 years ago

misschiens wat een dwaze vraag en is er niemand die antwoord geeft. maar ik kijk nog al op tegen deze personen.
want ondanks dat er vele zijn die drugs gebruiken en drinken hebben ze het toch niet zo slecht gehad ze hebben het allemaal. bestaat er eenĀ  heavy metal band waarvan man en vrouw kinderloos zijn door problemen of zo?

1 Answers
adviseur Staff answered 9 months ago

Wat bedoel je met: kinderloos zijn door problemen?