Ik zoek een goede jurist huurrecht die het probleem met mijn huurder kan oplossen!

Alle Vragen en AntwoordenCategory: Advocatuur - WetgevingIk zoek een goede jurist huurrecht die het probleem met mijn huurder kan oplossen!
adviseur Staff asked 5 years ago

Ik moet deze persoon die overlast veroorzaakt uit mijn huis, wie weet er een goede huurrecht jurist voor mijn zaak?

1 Answers
adviseur Staff answered 5 years ago

Waar ligt het werkgebied van een jurist huurrecht?
Een juridische studie duurt jaren. En daarna moet er natuurlijk ook gewoon werk gezocht worden. Er zijn en ons land bijna 5000 advocatenkantoren en 17350 advocaten. Om dus een goede positie te vinden binnen een goed lopend advocatenkantoor is geen makkelijke taak.
Er is een zekere manier om de kans op een goede benoeming te verbeteren, specialisatie.
Maar de keuze voor het vakgebied waarop een jonge jurist zich kan specialiseren is niet alleen afhankelijk van de vraag op de markt, dat zou te makkelijk zijn. De huur en verhuur van onroerend goed is het specialisatie gebied van de jurist huurrecht.
Waarom de keuze voor huurrecht?
De meeste studenten in de rechten hebben een redelijk evenwichtig en realistisch wereldbeeld. Ze zijn niet zo snel te vangen onder de noemer idealisme. En toch zal de keuze niet alleen gemotiveerd zijn door goede vooruitzichten en een hoog inkomen in de toekomst.
Een advocaat wil mensen helpen bij hun problemen met de wet, omgaan met mensen, iets betekenen voor die mensen. Daarmee kan een keuze voor de specialisatie huurrecht duidelijker worden. De meeste jonge gezinnen beginnen hun huwelijksleven in een gehuurd onderkomen. Een groot aantal pas beginnende ondernemers starten hun bedrijf in een gehuurd pand. Bij de huur en verhuur van huizen en gebouwen zijn altijd mensen betrokken
Bijna iedere Nederlander heeft huur betaald, gaat huur betalen of betaald huur.
Een huurcontract is een overeenkomst tussen twee wettelijke personen, de huurder en de verhuurder. De twee partijen in het contract hebben eigenlijk tegengestelde redenen om de overeenkomst aan te gaan. De huurder wil gebruik maken van het eigendom van de tegenpartij. Dit onder voorwaarden die zo ruim mogelijk zijn en met een kostenplaatje dat er zo rooskleurig mogelijk uit ziet. Veel voorzieningen tegen weinig kosten.
De verhuurder heeft een eigendom en wil dat voor een lange termijn te gelde maken. Hij wil voorwaarden die strikt en beperkend zijn en hij wil een zo ruim mogelijk inkomen verdienen met zijn eigendom. Weinig voorzieningen tegen een hoge prijs.
In een dergelijke situatie zijn conflicten bijna niet te voorkomen. Het Rijk, als toezichthouder voor een groot gedeelte van de sociale woningen in Nederland, en als vertegenwoordiger voor de eigenaren van de grond waarop we bouwen, heeft een uitgebreid scala aan wetten en reglementen ingezet om de relatie tussen huurders en verhuurders van woningen en ander onroerend goed in goede banen te leiden.
Het is geen makkelijke keuze.
Een jurist huurrecht heeft zeker geen makkelijke taak. Bemiddelen tussen twee partijen die rechten bedingen op hetzelfde gebouw of gedeelte daarvan, op hetzelfde stukje onroerend goed.
Maar het is zeker een interessant werkgebied, dat huurrecht. En de gespecialiseerde advocaat heeft niet alleen met droge wetgeving te maken, er zijn altijd mensen betrokken bij zaken die hij zal aannemen. Mensen die een speciale relatie hebben met een huis, het is hun woning, hun thuis. Of het is waar ze hun bedrijf zijn begonnen!
Maar ook de verhuurder zal een relatie hebben met een gebouw. Hij heeft het gebouwd of jarenlang hard gewerkt om het te kunnen kopen.
Kies dus gerust voor het vak, een huurrecht jurist zit nooit meer stil, komt nooit zonder werk en heeft altijd mensen om zich heen die zijn hulp nodig hebben. Een beter beroep is er niet