Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik iemand wil ontslaan?

Alle Vragen en AntwoordenCategory: WerkWaar moet ik rekening mee houden wanneer ik iemand wil ontslaan?
adviseur Staff asked 5 years ago

Ik moet helaas iemand ontslaan en zie hier erg tegen op. Ook heb ik geen idee hoe ik dit moet doen en wat mij te wachten staat, wie heeft er advies? P.s. Ik ben in Nederland gestationeerd!

1 Answers
adviseur Staff answered 5 years ago

Er is de laatste tijd veel veranderd in de wetgeving omtrent het ontslagrecht!
De arbeidscontracten zijn in de loop van de jaren steeds korter geworden en de meeste werknemers gingen flexibel aan de slag. Onze ouders of grootouders hadden misschien nog een baan voor het leven, nu kennen we een leven vol verschillende werkkringen.
Maar dat heeft ook gevolgen voor de uitvoerders van de verschillende sociale wetten in ons land.
Flexibel werken, dat wil zeggen dat men een tijdelijk arbeidscontract aanging, al dan niet via een uitzend organisatie. Na afloop van een dergelijk contract was het altijd vrij moeilijk een uitkering te krijgen, vooral omdat het UWV vaak besloot dat het een verwijtbaar ontslag betrof.
De voorwaarden en regels zijn verandert
Door de regels betreffende het aantonen van een gebrek aan schuld, verwijtbaarheid dus, bij het aanvragen van een uitkering wat soepeler te hanteren heeft het UWV de ruimte gecreëerd die nodig was. Het beëindigen van een contract op de vooraf gestelde tijd werd niet meer gelijkgesteld met een verwijtbaar ontslag.
Ook voor het maken van duidelijke afspraken over het gedrag van de werkgever, en ook van de werknemer, na beëindiging van een contract is meer ruimte ontstaan. Een dergelijk contract, een vaststellingsovereenkomst, kan dus nu veel gedetailleerder worden.
UWV Overeenkomst
Om er zeker van te zijn dat de uitkering niet in gevaar komt zijn er een aantal voorwaarden die duidelijk in de vaststellingsovereenkomst moeten staan. Het initiatief tot het ontslag, de beëindiging van het contract, moet van de werkgever komen. De werknemer kan daar op in gaan. Er moet ook duidelijk in de overeenkomst naar voren komen dat de werknemer niet schuldig is aan het ontslag en dat er geen dringende reden is voor dat ontslag.
Natuurlijk mag er ook geen sprake zijn van een situatie waarin een ontslag niet is toegestaan. Dat zou het geval zijn bij ziekte of na een bedrijfsongeval.
De werkgever wil de arbeidsovereenkomst beëindigen
Dat geeft de werknemer een sterkere onderhandelingspositie. Maar om maximaal gebruik te maken van die sterke positie is onderhandelen geboden. En werknemers in Nederland worden niet opgeleid of getraind in het onderhandelen.
Daarom is het altijd een goed idee een advocaat die is gespecialiseerd in het arbeidsrecht aan te spreken. Een dergelijke advocaat heeft wel de training, maar ook de achtergrond en de ervaring, om over een vaststellingsovereenkomst te onderhandelen. In de meeste gevallen zal een eerste consult van een advocaat gratis zijn. Dat wil zeggen dat iedereen rustig een advocatenkantoor binnen kan lopen om vragen te stellen.
Ook wanneer de model vaststellingsovereenkomst van het UWV gebruikt wordt zijn er mogelijkheden om te onderhandelen. De hoogte van de ontslagvergoeding kan bijvoorbeeld hoger worden wanneer uw kansen op de arbeidsmarkt door het afgelopen arbeidscontract minder goed geworden zijn. Dit kan het geval zijn bij erg gespecialiseerd werk waar weinig vraag naar is. Op deze website vindt u de gratis handleiding vaststellingsovereenkomst!